Premies 2023

Het Sociaal Fonds voor de Maatschapvisserij biedt haar leden tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid de mogelijkheid te kiezen uit een drietal verzekeringsvormen. Wij spreken van de lage-, hoge of extra hoge dekking.
Voor het zogeheten meerjaarsrisico geldt een vast bedrag.