Premies 2024

Het Sociaal Fonds voor de Maatschapvisserij biedt haar leden tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid de mogelijkheid te kiezen uit een tweetal verzekeringsvormen. Wij spreken van de Lage of de Hoge dekking.
Voor het zogeheten meerjaarsrisico geldt een vast bedrag.