Bestuur SFM

Door wie wordt het SFM geleid? Wie beslissen er over de besteding van geld, wie bepalen de hoogte van de premies en verzekerde bedragen en wie behartigen de belangen van de leden?

Vanaf 1 juli 2014 is er sprake van een directie, een Raad van Commissarissen (RvC), een Raad van Advies (RvA) en uiteraard de Algemene Ledenvergadering (ALV). De samenstelling van genoemde organen van het SFM is als volgt:


Directie
Bernard Drabbe directeur
Raad van Commissarissen
Koos Bremer (voorzitter)
Hans Juch
Alexander de Groote jr.
Raad van Advies
Leden Plaatsvervangende leden
Hoofdkantoor
Anne Marie van Seters Nico van der Plas
Johan Baaij (voorzitter AV en RvA) Jan Tanis
Collin Ansink
Andries Koornstra wordt ingevuld
Adriaan Siereveld Johan Bais
Piet Zandee
Wieringen
vacature André Hermans
Urk
Lubbert Romkes Cees Pasterkamp
vacature Sjoerd Schaak
Iede Geert Bakker Bert Romkes
Riekelt Post Piet Romkes