Beloningsbeleid bestuur

De functie als lid of plaatsvervangend lid van de RvA is onbezoldigd. De leden en plaatsvervangende leden RvA ontvangen bij aanwezigheid per vergadering uitsluitend een vacatievergoeding.

De leden van de RvC ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding. De hoogte van de vacatievergoeding RvA en de vergoeding RvC wordt vastgesteld door de ALV.

Het SFM kent geen variabele, maar uitsluitend vaste beloningselementen voor de leden van de directie SFM. Eén en ander is vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten en het Reglement arbeidsvoorwaarden SFM 2020.

In de jaarrekening van het SFM wordt hierover verantwoording afgelegd.