De geldstroom

Het SFM is een organisatie die geen winst nastreeft. Uiteraard houden wij een goede reserve aan maar als onderlinge waarborgmaatschappij vorderen wij na als het nodig is of geven wij geld terug als dat kan.
Onze inkomsten bestaan uit de premies, onze uitgaven zijn de uitkeringen.
Het beleid is er op gericht om dit in een goed evenwicht te houden.
Graag verwijzen wij u naar het kopje met Publicaties hieronder waar u in het jaarverslag de nodige informatie tegenkomt over de financiƫn.
Als u vragen hebt, neem dan met ons contact op.