Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast

Vergaderingen

Van de vergaderingen van het Raad van Commissarissen/Raad van Advies en de Algemene Vergadering(en), treft u hier de agenda's aan. De Algemene Vergadering is alleen toegankelijk voor de leden van het SFM. Wilt u toch eens deze vergadering bijwonen ook al bent u geen lid van het SFM, neem dan even contact op met het secretariaat.

Aanvullende informatie naar aanleiding hiervan kan worden opgevraagd bij het secretariaat SFM via het contactformulier.

Vergaderschema 2019

In het vergaderschema vindt u de voor 2019 vooralsnog geplande vergaderingen van het Raad van Commissarissen en de Raad van Advies, de Algemene Vergadering en het kwartaaloverleg met AEGON.

 

Datum

Locatie

Begintijd

Overleg

Onderwerpen onder andere

1-5

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA

directieverslag 2018, verslag RvA 2018, verslag RvC 2018, bedrijf economische analyse 2018

8-5

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA/accountant

jaarrekening 2018, accountantsverslag 2018

15-5

Van der Valk Sassenheim

10.30

RvA/RvC

tekstueel deel jaarverslag 2018, verslag RvA 2018, bedrijf economische analyse 2018, benoeming leden en plv. leden RvA, benoeming leden RvC

25-5

Holiday Inn Leiden

10.30

Algemene Vergadering

vaststelling jaarrekening 2018, benoeming leden en plv. leden RvA, benoeming leden RvC

10-7

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA/AEGON

jaarresultaat 2018, premiestelling, ontwikkelingen re-integratie

13-11

Den Haag

10.30

Directie/RvC/vz. RvA/AEGON

Ontwikkelingen 2019, premiestelling 2020

20-11

Zoetermeer

10.30

Directie/RvC/vz. RvA

9-maandscijfer 2019, premies en verzekerde bedragen 2020, begroting 2020, meerjarenbegroting

27-11

Van der Valk Sassenheim

10.30

RvA/RvC

9-maandscijfer 2019, premies en verzekerde bedragen 2020

18-12

Nnb

Nnb

Directie/RvC/vz. RvA

eindejaarsoverleg

Bovenstaand schema omvat de reguliere bijeenkomsten. Al naar gelang de ontwikkelingen rond de dossiers als o.a. Brexit, aanlandplicht, pulsvisserij etc. en de effecten hiervan op het SFM,  kunnen in 2019 extra vergaderingen worden ingelast.

Zoetermeer, 1 oktober 2018

John Mooijman

Contact

Hoofdkantoor SFM
Ierlandlaan 4
2713 HL Zoetermeer

079 - 870 00 60
Stuur een e-mail