Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast

Vergaderingen

Van de vergaderingen van het Raad van Commissarissen, Raad van Advies en de Algemene Vergadering(en), treft u hier de agenda's aan. De Algemene Vergadering is alleen toegankelijk voor de leden van het SFM. Wilt u toch eens deze vergadering bijwonen ook al bent u geen lid van het SFM, neem dan even contact op met het secretariaat.

Aanvullende informatie naar aanleiding hiervan kan worden opgevraagd bij het secretariaat SFM via het contactformulier.

Vergaderschema 2021

In het vergaderschema vindt u de voor 2021 vooralsnog geplande vergaderingen van het Raad van Commissarissen en de Raad van Advies, de Algemene Vergadering en het kwartaaloverleg met AEGON.

 

Datum

Locatie

Begintijd

Overleg

Onderwerpen onder andere

april

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA

directieverslag 2020, verslag RvA 2020, verslag RvC 2020, bedrijf economische analyse 2020

mei

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA/accountant

jaarrekening 2020, accountantsverslag 2020

mei

Holiday Inn
Leiden

10.30

RvA/RvC

tekstueel deel jaarverslag 2020, verslag RvA 2020, bedrijf economische analyse 2020, benoeming leden en plv. leden RvA, benoeming leden RvC

juni

Holiday Inn Leiden

10.30

Algemene Vergadering

vaststelling jaarrekening 2020, benoeming leden en plv. leden RvA, benoeming leden RvC

juli

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA/AEGON

jaarresultaat 2020, premiestelling, ontwikkelingen re-integratie

november

Den Haag

10.30

Directie/RvC/vz. RvA/AEGON

ontwikkelingen 2021, premiestelling 2022

november

Zoetermeer

10.30

Directie/RvC/vz. RvA

9-maandscijfer 2021, premies en verzekerde bedragen 2022, begroting 2022, meerjarenbegroting

november

Holiday Inn
Leiden

10.30

RvA/RvC

9-maandscijfer 2021, premies en verzekerde bedragen 2022

december

Nnb

Nnb

Directie/RvC/vz. RvA

eindejaarsoverleg

Bovenstaand schema omvat de reguliere bijeenkomsten. Al naar gelang de ontwikkelingen rond de dossiers als o.a. Brexit, aanlandplicht, pulsvisserij etc. en de effecten hiervan op het SFM,  kunnen in 2021 extra vergaderingen worden ingelast.
Ten gevolge van de coronacrisis kunnen de vergaderingen via beeldbellen of schriftelijk gehouden moeten worden.

Contact

Hoofdkantoor SFM

Bredewater 26

2715 CA Zoetermeer


079 - 870 00 60
Stuur een e-mail