Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast

Vergaderingen

Van de vergaderingen van het Raad van Commissarissen/Raad van Advies en de Algemene Vergadering(en), treft u hier de agenda's aan. De Algemene Vergadering is alleen toegankelijk voor de leden van het SFM. Wilt u toch eens deze vergadering bijwonen ook al bent u geen lid van het SFM, neem dan even contact op met het secretariaat.

Aanvullende informatie naar aanleiding hiervan kan worden opgevraagd bij het secretariaat SFM via het contactformulier.

Vergaderschema 2020

In het vergaderschema vindt u de voor 2020 vooralsnog geplande vergaderingen van het Raad van Commissarissen en de Raad van Advies, de Algemene Vergadering en het kwartaaloverleg met AEGON.

 

Datum

Locatie

Begintijd

Overleg

Onderwerpen onder andere

28-4

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA

directieverslag 2019, verslag RvA 2019, verslag RvC 2019, bedrijf economische analyse 2019

12-5

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA/accountant

jaarrekening 2019, accountantsverslag 2019

20-5

Holiday Inn
Leiden

10.30

RvA/RvC

tekstueel deel jaarverslag 2019, verslag RvA 2019, bedrijf economische analyse 2019, benoeming leden en plv. leden RvA, benoeming leden RvC

6-6

Holiday Inn Leiden

10.30

Algemene Vergadering

vaststelling jaarrekening 2019, benoeming leden en plv. leden RvA, benoeming leden RvC

7-7

Zoetermeer

10.30

directie/RvC/vz. RvA/AEGON

jaarresultaat 2019, premiestelling, ontwikkelingen re-integratie

10-11

Den Haag

10.30

Directie/RvC/vz. RvA/AEGON

ontwikkelingen 2020, premiestelling 2021

17-11

Zoetermeer

10.30

Directie/RvC/vz. RvA

9-maandscijfer 2020, premies en verzekerde bedragen 2021, begroting 2021, meerjarenbegroting

24-11

Holiday Inn
Leiden

10.30

RvA/RvC

9-maandscijfer 2020, premies en verzekerde bedragen 2021

22-12

Nnb

Nnb

Directie/RvC/vz. RvA

eindejaarsoverleg

Bovenstaand schema omvat de reguliere bijeenkomsten. Al naar gelang de ontwikkelingen rond de dossiers als o.a. Brexit, aanlandplicht, pulsvisserij etc. en de effecten hiervan op het SFM,  kunnen in 2020 extra vergaderingen worden ingelast.

Zoetermeer, januari 2020

Bernard Drabbe

Contact

Hoofdkantoor SFM
Ierlandlaan 4
2713 HL Zoetermeer

079 - 870 00 60
Stuur een e-mail